Jak dodać CSS do html?

Jak dodać CSS do html?

Jeśli chcesz zmienić styl swoich stron internetowych, to kaskadowe arkusze stylów (CSS) są najlepszym rozwiązaniem. CSS pozwala kontrolować czcionki, kolory tekstu, odstępy, rozmiary kolumn i wiele więcej.

CSS można dodać do pliku HTML na trzy sposoby: Inline, Wewnętrzny i Zewnętrzny. Poznaj każdy z nich i dowiedz się, jak efektywnie ich używać!

Style Inline

Style Inline to rodzaj stylów CSS, które służą do dodawania stylów do określonych elementów HTML. Nie są one tak elastyczne i wydajne jak zewnętrzne arkusze stylów i wbudowane arkusze stylów, ale mogą być użytecznym narzędziem do tworzenia unikalnych atrybutów.

Reguły stylów wewnętrznych są zapisywane bezpośrednio w znaczniku HTML, bez użycia selektorów. To utrudnia ich zmianę, jeśli znajdują się w wielu miejscach.

Co więcej, style inline mogą powodować problemy dla osób, które używają czytników ekranu lub innych programów do czytania stron internetowych. Ponieważ style inline odnoszą się tylko do elementu HTML, w którym są zapisane, mogą powodować problemy z formatowaniem dla tych programów, które czytają HTML, nie patrząc na niego ludzkim okiem.

Z tego powodu najlepiej jest unikać stylów inline, jeśli masz projekt wysokiego poziomu, który wymaga ścisłej stylizacji. Użyj raczej zewnętrznego arkusza stylów, aby ułatwić i ustabilizować stylizację. W ten sposób projekt będzie miał prawidłową strukturę i będziesz mógł zastosować ten sam styl do wielu elementów za jednym razem.

Style wewnętrzne

Jeśli chcesz zmienić wygląd konkretnego elementu HTML na swojej stronie, możesz użyć CSS. CSS to skrót od Cascading Style Sheets, który pozwala zmienić wygląd tekstu, kolor tła, linków i innych elementów.

Szablony CSS możesz dodać do strony internetowej na wiele sposobów, w tym używając stylów inline, osadzając je w sekcji head dokumentu, łącząc je z zewnętrznym plikiem CSS lub importując je z innego źródła. Niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, ważne jest zrozumienie podstaw działania CSS i sposobu, w jaki jest on stosowany na stronach WWW.

Style wewnętrzne, które są osadzone w sekcji head dokumentu HTML, mogą być przydatne, jeśli stylizujesz tylko jedną stronę. Należy jednak unikać stosowania tej techniki, jeśli stylizujesz wiele stron, ponieważ może to spowolnić czas ładowania witryny.

Style zewnętrzne

Style zewnętrzne pozwalają kontrolować dużą liczbę dokumentów HTML za pomocą jednego pliku. Oznacza to, że możesz zmienić wygląd strony z jednego miejsca.

CSS ma trzy główne sposoby stosowania informacji o stylach: Style inline, style wbudowane i style zewnętrzne. Każda z tych metod ma swoje zalety i idealne przypadki użycia.

Style inline można dodać do elementu za pomocą atrybutu style w znaczniku start> dokumentu HTML. Może to być pomocne, gdy chcesz nadać styl konkretnemu elementowi na stronie, który nie pasuje do innych stylów.

Style wbudowane są definiowane w elemencie style> dokumentu HTML i są idealne dla małych stron z unikalnymi potrzebami stylizacji.

Style zewnętrzne są dobrym rozwiązaniem dla większych stron internetowych, gdzie chcesz mieć kontrolę nad prezentacją wielu stron za pomocą jednego pliku. W ten sposób, jeśli dokonasz zmiany stylu czcionki na swojej stronie, zmiany te zostaną zastosowane na wszystkich innych stronach, które odwołują się do zewnętrznego arkusza stylów.

Style wbudowane

Wbudowane arkusze stylów są używane do stosowania CSS do części dokumentu HTML. Mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu z zewnętrznymi arkuszami stylów.

Używanie stylów wbudowanych może ułatwić zarządzanie poszczególnymi sekcjami witryny. Jednak zmiana tego samego stylu na wielu stronach może być trudna.

Dobrą zasadą jest, że jeśli element musi być stylizowany na każdej stronie, to powinien używać arkusza stylów inline. Pozwala to uniknąć jednej z największych wad CSS: konieczności dodawania tego samego stylu w różnych miejscach.

Wbudowane arkusze stylów są szczególnie pomocne, gdy jeden dokument ma unikalny styl. Mogą być również przydatne, gdy nie są wymagane standardowe ustawienia zdefiniowane w połączonych arkuszach stylów.

Oceń artykuł: Jak dodać CSS do html?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5