Polityka prywatności

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administrację, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach zgodnych z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, w celu zapewnienia Użytkownikom wysokiego poziomu usług, a także w celach marketingowych i statystycznych.
 2. Korzystanie z informacyjnej części Serwisu nie wymaga zalogowania ani podawania danych osobowych. Przetwarzaniu podlegają jedynie logi systemowe, które jednak nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.
 3. Rejestracja konta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji systemowych, w tym informacji o utrudnieniach, zmianach lub przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 4. Adres e-mail podawany podczas rejestracji jest niewidoczny dla innych Użytkowników, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę w ustawieniach prywatności Konta.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na publiczną prezentację danych osobowych zamieszczonych w Profilu Użytkownika, zgodnie z ustawieniami prywatności Konta. Administracja nie odpowiada za ujawnienie danych osobowych, które nastąpiło w skutek świadomej działalności Użytkownika.
 6. Administracja nie będzie w żaden sposób przetwarzała danych osobowych osób niezarejestrowanych, zaproszonych do korzystania z Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego, z wyjątkiem sytuacji, w których zaproszona osoba przyjmie zaproszenie i przeprowadzi procedurę rejestracji, uzyskując tym samym status Użytkownika Zarejestrowanego.
 7. W przypadku organizowania konkursów lub akcji promocyjnych Administracja może uzależnić udział w nich od podania danych osobowych przez uczestników. Uczestnik konkursu lub akcji promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, oraz na ujawnienie jego danych w razie wygranej. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co jest równoznaczne z rezygnacją z chęci uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej.
 8. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Przetwarzane dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, oraz za wyjątkiem przekazywania ich w niezbędnym zakresie tym podmiotom, które uczestniczą w realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem.
 10. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Administracja zastrzega sobie prawo do przetwarzania wszelkich danych osobowych niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności naruszającego.
 11. Zestawienia statystyczne opracowywane przez Administrację na podstawie danych Użytkowników służą dostosowaniu serwisu do potrzeb Użytkowników. Niemożliwa jest na ich podstawie identyfikacja pojedynczych Użytkowników.
 12. Administracja chroni przesyłane drogą elektroniczną dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
 13. Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), przechowywane przez przeglądarki internetowe użytkowników. W plikach tych zapisywane się informacje pozwalające na zachowanie indywidualnych ustawień użytkownika. Pliki cookie nie są wykorzystywane przez Administrację do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu.
 14. Serwis korzysta z narzędzi umożliwiających wyświetlanie reklam. Niektórzy reklamodawcy mogą korzystać z plików cookie oraz jednopikselowych obrazów. Portal nie odpowiada za politykę prywatności reklamodawców.
Back to top button