Jak zrobić odstęp w html?

Jak zrobić odstęp w html?

Jeśli chcesz dodać dodatkowe odstępy między zdaniami w swoim dokumencie HTML, możesz to zrobić na kilka różnych sposobów.

Jednym z najprostszych sposobów jest użycie  . Pozwala to na wstawienie kilku niełamiących się spacji w dokumencie HTML, które nie zostaną zwinięte przez przeglądarkę.

 

Gdy próbujesz dodać odstępy w html, jest kilka prostych sposobów. Możesz użyć znacznika p>, aby utworzyć przerwy między akapitami, lub możesz użyć CSS padding i margines, aby utworzyć dodatkowe miejsce dla każdego elementu na stronie.

Element p> jest jednym z najpopularniejszych elementów w języku HTML i działa wszędzie tam, gdzie trzeba sformatować tekst jako akapit. Znacznik p> dodaje również przerwę między wierszami przed i po bloku tekstu, co może być pomocne, gdy używasz bloków tekstu, które różnią się od siebie.

Jednakże znacznik p> nie zawsze jest najlepszym wyborem do dodawania odstępów. Jeśli chcesz wstawić kilka linii tekstu w rzędzie, użyj zamiast tego znacznika br>.

 

Dodawanie odstępów w HTML-u może być nieco kłopotliwe dla początkujących. Jednym z największych wyzwań jest to, że HTML traktuje odstępy między słowami i innymi elementami jak pojedyncze spacje.

Możesz uniknąć tego problemu, używając znaczników pre>, które zachowują oryginalne formatowanie i czcionkę. Możesz też użyć właściwości CSS margins i padding, aby oddzielić treść od stylów wizualnych.

Najszybszym i najprostszym sposobem wstawiania spacji w HTML-u jest użycie elementu spacji nierozdzielającej, zapisywanego jako   lub  . Wiele sąsiadujących ze sobą spacji nie będzie zwijanych przez przeglądarkę, więc możesz wymusić kilka widocznych przerw między słowami lub innymi elementami strony.

&br;

Spacja jest ważną częścią wizualnego projektu strony internetowej. Można ją dodać do elementu za pomocą znaków spacji (takich jak” lub  ) lub poprzez właściwości CSS padding i margin.

Istnieją także znaki spacji niełamanej,  , które zachowują się jak standardowy znak spacji, ale nie zapadają się w przeglądarce. Jest to świetny wybór, gdy chcesz dodać trochę dodatkowej przestrzeni między słowami lub dla celów stylizacji, ale nie powinien być używany nadmiernie.

Innym sposobem na dodanie przestrzeni jest użycie znacznika br> w HTML. Doda on dodatkową białą przestrzeń do tekstu, zwłaszcza jeśli używasz akapitów składających się z oddzielnych zdań.

</br>

Jedną z rzeczy, które dla wielu początkujących użytkowników języka HTML są mylące, jest sposób działania odstępów w projekcie strony. Inaczej niż w programie takim jak Microsoft Word, gdzie twórcy dokumentów mogą dodawać wiele spacji do oddzielania słów i elementów, w HTML-u te spacje są zwijane do jednej spacji, gdy są wyświetlane w sieci.

Użycie znaku spacji bez przerywania ( ) może zapobiec temu zwijaniu spacji, pozwalając Ci „wymusić” kilka widocznych spacji między słowami lub innymi elementami strony bez utraty ich formatowania. Może to być pomocne przy dodawaniu dodatkowych odstępów do tekstu, zwłaszcza przy wcinaniu akapitów.

</p>

Tworzenie odstępów i fizyczne oddzielanie elementów w HTML-u może być trudne dla początkujących. Dzieje się tak dlatego, że HTML zawiera właściwość znaną jako „whitespace collapse”

Przeglądarka internetowa automatycznie redukuje wszystkie znaki spacji HTML do pojedynczej spacji, niezależnie od tego, ile ich wstawisz! Jest to zupełnie inna sytuacja niż w programie takim jak Microsoft Word, który pozwala użytkownikom na dodawanie wielu spacji w celu oddzielenia słów i innych elementów dokumentu.

Najprostszym sposobem dodawania spacji w HTML-u jest użycie elementu spacji niełamanej, zapisywanego jako  . Jednak nie jest to najlepsza opcja dla wszystkich potrzeb związanych z projektowaniem stron internetowych.

Oceń artykuł: Jak zrobić odstęp w html?

Ilość ocen: 1 Średnia ocen: 5 na 5