Robotic process automation – co to?

Robotic process automation – co to?

RPA to narzędzie zwiększające produktywność, które pozwala użytkownikom skonfigurować oprogramowanie „botów” wchodzące w interakcje z aplikacjami w sposób zautomatyzowany. Boty można zaprogramować tak, aby naśladowały określone naciśnięcia klawiszy i mogą pracować w wielu systemach.

Robotyczna automatyzacja procesów eliminuje powtarzalne, podatne na błędy i czasochłonne zadania, które pracownicy muszą wykonywać regularnie. Uwalnia to pracowników do bardziej wartościowej i kreatywnej pracy, która pozwala firmom prosperować.

Czym jest RPA?

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA) to zastosowanie technologii, która pozwala firmom zautomatyzować procesy biznesowe. Składa się z programów komputerowych lub botów, które mogą logować się do aplikacji, wprowadzać dane, obliczać i wykonywać zadania oraz kopiować dane między aplikacjami lub przepływem pracy zgodnie z wymaganiami.

RPA jest często wykorzystywana do automatyzacji wysokonakładowych, powtarzalnych zadań, które zazwyczaj są wykonywane przez ludzi. Jednak RPA można również wykorzystać do usprawnienia wielu innych procesów, które wymagają udziału człowieka.

Jednym z przykładów zastosowania RPA jest automatyzacja usług finansowych dla klientów w celu monitorowania zgodności z przepisami i zapewnienia, że wypełniają oni swoje zobowiązania. Tradycyjne narzędzia do automatyzacji procesów robotycznych polegają na twardym kodowaniu rutynowych zadań, natomiast techniki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego są stosowane do RPA w celu poprawy jego zdolności do rozpoznawania obrazów, tekstu lub mowy, analizowania nieustrukturyzowanych zbiorów danych i podejmowania złożonych decyzji.

Jakie są korzyści z RPA?

Automatyzacja procesów robotycznych może być stosowana do usprawnienia wielu procesów biznesowych, które są oparte na regułach, powtarzalne, wymagają dużej ilości danych i/lub są podatne na błędy. Typowe obszary to finanse, obsługa klienta i HR.

Kiedy firma automatyzuje tego typu procesy, zwalnia pracowników, którzy mogą skupić się na pracy o wyższej wartości, takiej jak innowacje, współpraca i tworzenie. Zwiększa to również produktywność, wydajność i odporność organizacji.

RPA może również pomóc w redukcji błędów urzędniczych. To obniża koszty, skraca czas potrzebny na naprawienie błędu i eliminuje ponowną pracę.

Na koniec, może poprawić zgodność z przepisami, zwłaszcza w procesach regulacyjnych, takich jak GDPR i inne podobne regulacje.

Przedsiębiorstwa są w stanie osiągnąć więcej przy mniejszej liczbie pracowników po wdrożeniu RPA. To często prowadziło do wstrzymania zatrudniania nowych pracowników.

Jakie są wyzwania związane z RPA?

RPA to niezwykle ważna technologia, która może poprawić efektywność, obniżyć koszty i zapewnić pozytywne doświadczenia klientów. Jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, mogą pojawić się pewne wyzwania.

Powszechnym wyzwaniem jest to, że firmy nie do końca zrozumiały potencjał RPA lub nie są pewne, od czego zacząć. Aby temu zaradzić, przed wdrożeniem technologii firmy muszą zrozumieć swoje procesy biznesowe i to, w jaki sposób mogłyby skorzystać z automatyzacji.

Innym kluczowym wyzwaniem jest zarządzanie zmianą. Wynika to z faktu, że zmiana w procesie biznesowym może spowodować zakłócenia i wpłynąć na sukces projektu RPA.

Aby tego uniknąć, organizacje powinny nadać priorytet tym procesom, które są wykonywane często i w których pracownicy mogą natychmiast dostrzec korzyści z automatyzacji. Powinny też rozważyć podejście oparte na regułach do obsługi zastrzeżeń i upewnić się, że rozwiązanie RPA jest bezpieczne. Pomoże to uniknąć luk w zabezpieczeniach i zapewni, że tylko autoryzowani użytkownicy będą mieli dostęp do systemu. Ponadto monitorowanie zautomatyzowanych procesów pozwoli organizacjom zidentyfikować wszelkie problemy, które zespół RPA mógł przeoczyć podczas wdrożenia.

Jaka jest przyszłość RPA?

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA) to technologia oprogramowania, która wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe do automatyzacji powtarzalnych zadań. Szybko zyskuje popularność wśród firm na całym świecie i ma potencjał, by zrewolucjonizować procesy biznesowe.

W miarę jak RPA będzie się rozwijać, przyszłość rysuje się w jasnych barwach dla wielu branż i dziedzin. Bankowość i finanse, procesy integracyjne IT, zasoby ludzkie, agencje ubezpieczeniowe, marketing i sprzedaż oraz zarządzanie relacjami z klientami – wszystkie te dziedziny chętnie przyjmują RPA.

Przyszłość RPA rozwija się do punktu, w którym może ono wykonywać bardziej inteligentną automatyzację i dostarczać lepsze wyniki niż kiedykolwiek wcześniej. Ten trend polega na połączeniu RPA z AI i uczeniem maszynowym w celu poprawy funkcjonalności tych botów.

Dzisiaj boty RPA są zaprogramowane z procesem krok po kroku, który wymaga od programistów przekazania im każdego szczegółu dotyczącego ich pracy. Jest to żmudne i czasochłonne, zwłaszcza dla osób nie będących ekspertami w dziedzinie AI.

Oceń artykuł: Robotic process automation – co to?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5